Ομιλία για τον έλεγχο βιωσιμότητας μυοκαρδίου με μαγνητική τομογραφία καρδιάς

Με χαρά αποδέχτηκα την πρόσκληση να συμμετέχω στο Athens Medical Group Cardiovascular Imaging Congress, που έλαβε χώρα 18-19 Μαρτίου 2022, με ομιλία στον έλεγχο βιωσιμότητας μυοκαρδίου με τη μαγνητική τομογραφία καρδιάς.


Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σε ασθενείς με ιστορικό στεφανιαίας νόσου και εμφράγματος του μυοκαρδίου σχετικά με τη βελτίωση της συσταλτικότητας της καρδιάς μετά από επέμβαση επαναιμάτωσης (αγγειοπλαστική ή bypass).

10 views0 comments