Παρουσιάσεις - Διαλέξεις

Screenshot 2019-11-12 at 11.56.01.png

19/10/2019

Ομιλία για τον τρόπο επιλογής της κατάλληλης δοκιμασίας ισχαιμίας μυοκαρδίου, στο 40ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο στα Ιωάννινα.

PosterOE2019.jpg

22/2/2019

Ομιλία για την επιπρόσθετη αξία της μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια.

f8d976d8-3b0a-433c-a53d-8ab8f410fdc2.JPG

27/8/2018

Ομιλία στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στο Μόναχο για την Μαγνητική και την Αξονική τομογραφία καρδιάς.

NIHO_2018_POSTER_OFFSET1_edited.jpg

18/5/2018

Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού από το Royal Brompton Hospital στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στην κλινική πράξη στην ομάδα εργασίας υπερηχογραφίας.

Screen Shot 2017-09-09 at 19.25.27.png

29/8/2017

Παρουσίαση σπάνιου περιστατικού φαιοχρωμοκυτώματος με καρδιογενή καταπληξία από το Royal Brompton Hospital του Λονδίνου στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας στη Βαρκελώνη.

OE_POSTER_WEB_USE.png

8/2/2018

Ομιλία για τη χρησιμότητα και την εφαρμογή της τριδιάστατης διοισοφάγειας υπερηχογραφίας στη μελέτη δυσλειτουργίας προσθετικών βαλβίδων.

Screenshot 2019-03-25 at 14.54.58.png

4/5/2017

Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Καρδιαγγειακής Απεικόνισης στην κλινική πράξη στην ομάδα εργασίας καρδιακής ανεπάρκειας.

Λοιπές παρουσιάσεις - διαλέξεις

 • 2019: S. Loizos. Cardiac Magnetic Resonance in Heart Failure

  Hellenic Cardiological Society Working Groups Seminars, Thessaloniki, Greece

 • 2019: S. Loizos. Multimodality imaging in aorta diseases

  Hellenic Cardiological Society Working Groups Seminars, Thessaloniki, Greece

 • 2018: S. Loizos. CT and MRI quiz: Give me a diagnosis!
  European Society of Cardiology Congress 2018, 25-29 August 2018, Munich, Germany

 • 2018: S. Loizos. How to perform a comprehensive transoesophageal echocardiogram
  2nd course in advanced echocardiographic techniques, Athens, Greece

 • 2018: S. Loizos. Perioperative transoesophageal echocardiogram - Basics
  2nd course in advanced echocardiographic techniques, Athens, Greece

 • 2018: S. Loizos. Three-dimensional transoesophageal echocardiography in prosthetic valves assessment
  Hellenic Cardiological Society Working Groups Seminars, Thessaloniki, Greece

 • 2017: S. Loizos. A pheochromocytoma-induced Takotsubo syndrome case treated by venoarterial extracorporeal membrane oxygenation
  European Society of Cardiology Congress 2017, 26-30 August 2017, Barcelona, Spain 

 • 2017: S. Loizos. Clinical scenarios of  Imaging in heart failure

       2nd International Congress of Cardiovascular Imaging in clinical practice, Athens, Greece

 • 2017: S. Loizos. Speckle tracking imaging in cardio-oncology

1st course in advanced echocardiographic techniques, Athens, Greece

 • 2017: S. Loizos. Three-dimensional echocardiography in congenital heart disease

1st course in advanced echocardiographic techniques, Athens, Greece

 • 2017: S. Loizos. Imaging in dyssynchrony

Hellenic Cardiological Society Working Groups Seminars, Thessaloniki, Greece

 • 2016: S. Loizos. Imaging in cardio-oncology; beyond ejection fraction

41st Korean Society of Echocardiography 2016 annual scientific meeting, Seoul, South Korea. 

 • 2016: S. Loizos. Acute right ventricular failure post aortic rupture repair

Pulmonary Hypertension: Next Generation 2016 meeting, London, UK

 • 2015: S. Loizos. Peripartum cardiomyopathy

Course on multimodality imaging and myocardial diseases endorsed by EACVI and ESC working group of myocardial and pericardial diseases, Athens, Greece

 • 2015: S. Loizos. Interesting cases presented by Trainees and Young Cardiologists

4th Transcatheter therapies for structural heard diseases, Athens, Greece

 • 2014: S. Loizos, Z. Tsoumani, E. Tsagalou, P. Kastanis, J. Kanakakis. Time delays in reperfusion of STEMI patients at a Primary PCI center – Update

35th Panhellenic Congress of Cardiology, Athens, Greece

Ανακοινώσεις - Δημοσιεύσεις

Λοιπές ανακοινώσεις-δημοσιεύσεις

 • Stamatelopoulos K, Georgiou S, Kanakakis I, Papamichael C, Oikonomidis N, Mantzou A, Samouilidou E, Loizos S, Zakopoulos N, Sfikakis PP. Circulating levels of TNF-like cytokine 1A correlate with reflected waves and atherosclerosis extent and may predict cardiac death in patients with stable coronary artery disease. Cytokine. 2015 Mar;72(1):102-4

 • Kontoangelos K, Loizos S, Kanakakis J, Smyrnis N, Economou M, Bergiannaki JD, Papadimitriou GN. Myocarditis after administration of clozapine. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2014 Aug;18(16):2383-6

 • 2017: S. Loizos, M. Morosin, M. Castro Verdes, F. Fiorelli, A. Gambaro, C. Cirillo, E. Puerto, S. Uddin, S Price. Valve wars: attack of the bacilli; a case of an aggressive culture-negative endocarditis.
  EuroEcho-Imaging 2017, Lisbon, Portugal

 • 2017: M. Papafaklis, K. Keramida, N. Tsigaridas, S. Loizos, V. Panoulas, N. Ruparelia, A. Frame, J. Anderson, A. Chukwuemeka, S. Sen, I. Malik, N. Sutaria, G. Mikhail, P. Nihoyannopoulos. Direct effect of transcatheter aortic valve implantation on mid-term left ventricular function and remodelling: a speckle-tracking echocardiography study.
  EuroEcho-Imaging 2017, Lisbon, Portugal

 • 2017: M. B. Castro Verdes, J. Webster, M. Morosin, F. Fiorelli, S. Loizos, S. Uddin, S. Price. Complicated prosthetic valve infective endocarditis with multiple pseudoaneurysms and intracranial emboli.
  EuroEcho-Imaging 2017, Lisbon, Portugal

 • 2017: A. Gambaro, M. Castro Verdes, M. Morosin, S. Loizos, N. Unni, S. Uddin, S. Price. Pitfalls of the simplified Bernoulli equation.
  EuroEcho-Imaging 2017, Lisbon, Portugal

 • 2017: M. Morosin, M. Castro Verdes, A. Gambaro, S. Loizos, N. Unni, S. Uddin, S. Price. Refractory cardiogenic shock in fulminant giant cell myocarditis.
  EuroEcho-Imaging 2017, Lisbon, Portugal

 • 2016: K. Keramida, O. Boleti, D. Flessas, M. Petropoulou, S. Loizos, V. Panoulas, P. Nihoyannopoulos. Relationship between fractional flow reserve and dobutamine stress echocardiography in coronary artery disease.

 • EuroEcho-Imaging 2016, Leipzig, Germany

 • 2016: K. Keramida, V. Panoulas, O. Boleti, D. Flessas, M. Petropoulou, S. Loizos, P. Nihoyannopoulos. Assessment of the agreement between instantaneous wave-free ratio (iFR) and dobutamine stress echo in real world stable angina patients.

 • EuroEcho-Imaging 2016, Leipzig, Germany

 • 2016: S. Loizos, M. Agelaki, Y. Bhatti, D. Dawson, C. Papadopoulos, A. Katsivas, P. Nihoyannopoulos, J. Grapsa. 3D strain reverse atrial remodeling demonstrated in patients with paroxysmal atrial fibrillation who are undergoing early ablation.

 • Korean Society of Echocardiography 2016 annual scientific meeting, Seoul, South Korea. 

 • 2016: K. Kerammida, D. Flessas, O. Boleti, M. Petropoulou, S. Loizos, V. Panoulas, P. Nihoyannopoulos. Correlation of fractional flow reserve (FFR) with dobutamine stess echocardiogram.

 • 37th Panhellenic Congress of Cardiology, Athens, Greece

 • 2016: K. Kerammida, D. Flessas, O. Boleti, M. Petropoulou, S. Loizos, V. Panoulas, P. Nihoyannopoulos. Investigation of agreement of instantaneous wave-free ratio (iFR) with dobutamine stress echocardiogram in stable coronary disease

 • 37th Panhellenic Congress of Cardiology, Athens, Greece

 • 2015: S. Loizos, Z. Tsoumani, K. Loukas, E. Tsagalou, P. Kastanis, A. Ntalianis, I. Kanakakis. The effect of public campaign in time delays in reperfusion of STEMI patients

 • 36th International Congress of Cardiology, Thessaloniki, Greece 

 • 2015: A. Ntalianis, S. Loizos, P. Vassileiou, J. Kanakakis. Interesting case presentation in interventional cardiology

 • 10th Congress of Clinical Cardiology, Kalamata, Greece

 • 2013: J. Kanakakis, S. Loizos, E. Tsagalou, N. Agrios, P. Kastanis, P. Siskas, A. Ntalianis, S. Rokas. Time delays in reperfusion of STEMI patients at a Primary PCI center

 • 34th Panhellenic Congress of Cardiology, Athens, Greece.

 • 2013: I. Xanthopoulou, S. Loizos, S. Deftereos, M. Hamilos, D. Stakos, G. Sitafidis, N. Vlassopoulou, E. Vavuranakis, I. Ntalas, D. Alexopoulos. In-hospital bleeding in the era of newer P2Y12 inhibitors in real-life patients with acute coronary syndrome: results from the GReek AntiPlatElet (GRAPE) registry

 • European Society of Cardiology Congress, Amsterdam, Netherlands.

 • 2012: S. Loizos, M. Aslam and P. Nihoyannopoulos. Ultrasound assessment of carotid atherosclerotic plaque fibrous cap: association with symptomatology

 • 25th World Congress of International Union of Angiology, Prague, Czech Republic.

 • 2012: S. Loizos, M. Aslam and P. Nihoyannopoulos. Duplex Ultrasound measurement of carotid stenosis: comparison of direct measurement methods and hemodynamic criteria

 • 25th World Congress of International Union of Angiology, Prague, Czech Republic.

 • 2008: S. Loizos, M. Aslam, K. Humphries and N. Standfield. Duplex Ultrasound in carotid atherosclerotic disease: Evaluation of B-Mode measurement methods.

 • 23rd World Congress of International Union of Angiology, Athens, Greece.

 • 2008: S. Loizos, M. Aslam, B. Al-Shatti, K. Humphries and N. Standfield. Pulsatility index measurement as an alternative method for assessing peripheral arterial disease in patients with incompressible arteries.

 • 23rd World Congress of International Union of Angiology, Athens, Greece.